Försäljningsvillkor

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR WEBSHOP HOS AKTIEBOLAGET ATOMA (556028-5404) 

KÖPVILLKOR FÖR PRIVATKUNDER

För privatpersoner gäller konsumentköplagen och distansavtalslagen.1. Köp: Vid beställning träffas avtal om köp först när Atoma bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse genereras automatiskt. Om leveranstid ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. Atoma har ägande- och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har erlagts från kund. För att handla hos Atoma måste man ha fyllt 18 år.2. Behandling av personuppgifter: För att handla hos Atoma måste kunden ange uppgifter i samtliga fält som är obligatoriska vid orderregistreringen. Uppgifterna förs inte vidare till någon tredje part och används inte i något annat syfte. Uppgifterna sparas enbart i syfte att uppfylla lagstiftning, bl a Bokföringslagen. Kunden har alltid rätt att ta del av uppgifterna och begära korrigering eller radering av felaktiga och/eller ofullständiga uppgifter. Se vidare vår Policy för lagring av personuppgifter.
3. Pris: I priserna ingår moms med 25%. Vid bekräftad beställning kan priserna endast ändras av omständigheter som Atoma inte råder över. Till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Inga expeditionskostnader tillkommer.
4. Frakt: En fraktkostnad tillkommer alltid på angivna priser. Försändelser skickas som brevpåse (upp till 400g).
5. Betalningsvillkor: Vid köp i Atomas webshop erbjuds följande betalningsalternativ:

5.1 Förskottsbetalning bank:  Hela beloppet (dvs både för varan/varorna och fraktkostnaden) betalas till Atomas bankgiro nr. 568-0079. Så snart full betalning kommit Atoma tillhanda skickas varorna till kunden. 

5.2 Förskottsbetalning Swish: Hela beloppet (dvs både för varan/varorna och fraktkostnaden) betalas till Atomas swish nr. 1230481705. Så snart full betalning kommit Atoma tillhanda skickas varorna till kunden.
6. Leveransvillkor: Varor som finns i lager skickas normalt från Atoma inom 3-5 vardagar efter det att betalning mottagits.
7. Leveransförsening: Ibland uppstår leveransförseningar utanför Atomas kontroll. Det kan ske då en transportör eller leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser gentemot Atoma. Om detta inträffar frånsäger sig Atoma ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. Atoma meddelar alltid om möjligt kunden, om en leverans drar ut på tiden.
8. Transportrisk: Atoma och dess fraktpartners står för transportrisken, dvs risken för att varan ev. skadas eller kommer bort under transporten från Atomas lager till kund. Kunden och transportföretaget står för risken vid eventuell retur till Atoma.
9. Skadat gods: När kunden tar emot sin vara är det viktigt att paketet omedelbart besiktigas. Skulle emballaget och innehållet vara skadat så meddelar kunden detta till sitt postkontor eller direkt till transportören. Kunden ska meddela Atoma snarast om detta inträffar. Dock senast inom 3 arbetsdagar. Den bekräftelse som kunden får på att godset är skadad, ska alltid sparas samt skickas in till Atoma.
10. Ångerrätt/Öppet köp: Enligt Distansavtalslagen har kunden rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar efter det att kunden har tagit emot varan och utan speciell anledning. Vid utnyttjande av Ångerrätt/Öppet köp betalar kunden för frakten. Ångerrätt/Öppet köp gäller inte då varor inte kan återlämnas i obruten originalförpackning och i oskadat skick. Om kunden får hem en vara som är felaktig eller felexpedierad, betalar Atoma returfrakten. Kontakta alltid Atoma först för överenskommelse om hur ersättning för returen ska betalas till kunden.
11. Reklamationer: Om kunden vill reklamera en skadad eller felaktig vara skall kunden kontakta Atoma via e-post eller telefon inom en vecka. Spara alltid emballage, originalkartong och betalningsbekräftelsen. Om kunden ska skicka tillbaka en skadad vara till Atoma görs det i det emballage och förpackning som den skickades ut i. Atoma följer konsumentköplagen vilket innebär 36 månaders reklamationsrätt. Reklamationsrätten täcker endast ursprungliga fel, dvs fel som fanns i varan vid leverans till kunden. Detta gäller inte i de fall då Atoma ej kan hitta något fel på varan eller då kunden orsakat skadan själv. Vanligt slitage ersätts ej.
12. Återbetalning av retur: Överenskommelse om ersättning och återbetalning måste alltid först ske med Atoma. Återbetalning kan ske till kundens bankkonto, personkonto, bg eller pg. Återbetalning sker tidigast inom 5 arbetsdagar från det att Atoma har mottagit och godkänt kundens retur.
13. Reservationer: Atoma förbehåller sig rätten till ändring av all information utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning eller om ett försäljningsobjekt utgått, har Atoma rätt att häva köpet och återbetala eventuella i förskott inbetalda belopp. Atoma reserverar sig för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför Atomas kontroll. Läs mer om vad som räknas som oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.
14. FORCE MAJEUR: Händelser utanför Atomas kontroll, vilka ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Atoma befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal. I händelse av krig, samhälls-/naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför Atomas kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Atomas sida, som gör att Atoma ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att Atoma befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.
Nedan följer länkar till Konsumentverket och ARN där kunden kan läsa mer detaljerat om Konsumentköplagen och Distansavtalslagen mm. Vid en eventuell tvist följer vi alltid ARN:s rekommendationer. 

http://www.konsumentverket.se/

http://www.arn.se/

 

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel.