Integritetspolicy

 

POLICY FÖR LAGRING AV PERSONUPPGIFTER HOS AKTIEBOLAGET ATOMA (556028-5404)

Bakgrund: 25 maj 2018 börjar den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) gälla. Den ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). Den nya dataskyddsförordningen (2018:218) är  till för att öka säkerheten kring hur personuppgifter behandlas (nedan kallad förordningen). 

Definitioner:

Kunden: Den person eller det företag som kontaktar oss via mail och/eller genomför köp hos oss. 

Personuppgifter (nedan kallade ’uppgifterna’): Detta kan vara olika uppgifter som kan hänföras till en fysisk person som är i livet, t ex namn, bild, ljudinspelning och även elektroniska identiteter och krypterade uppgifter som t ex en IP-adress. Definitionen inkluderar i denna policy även företag som inte är juridisk person. 

Tredje part: Utomstående part, person eller företag, som inte tillhör vårt företag. 

Syfte:
Denna policy ska tillse att vi behandlar uppgifterna i enlighet med förordningen.

Policy:
Vi lagrar enbart uppgifterna för att kunden ska kunna kontakta oss och genomföra köp hos oss. Vi använder endast uppgifterna för att vi ska kunna svara kunden och administrera köpet. Vi delar inte uppgifterna med någon tredje part, utan de används enbart för vårt interna bruk. Vi lagrar uppgifterna i enlighet med de krav som aktuell lagstiftning föreskriver. 

Lagring och hantering:
När kunden genomför ett köp i vår webshop lagras följande uppgifter; Namn, adress, postnummer, postadress, land, e-postadress, telefonnummer och IP-adress. Kunden godkänner våra försäljningsvillkor aktivt genom att klicka i en ruta innan köpet genomförs. Försäljningsvillkoren finns tillgängliga i webshopen, inkl information om lagring av uppgifterna. 

När kunden använder vårt kontaktformulär på hemsidan lagras följande uppgifter; Namn och e-postadress. För att kunna skicka meddelande i kontaktformuläret måste man godkänna vår integritetspolicy genom att aktivt skriva ordet "JA" i obligatorisk ruta. Länk till integritetspolicyn finns i anslutning till "Skicka meddelande"-knappen.

Kunden har alltid rätt att ta del av uppgifterna och begära korrigering eller radering av felaktiga och/eller ofullständiga uppgifter.