Integritetspolicy

 

Policy för lagring av personuppgifter på
oleumbasileum.se, Aktiebolaget Atoma (556028-5404)

Allmänt:

Oleum Basileums hemsida, webshop och lojalitetsklubb ägs och drivs av Aktiebolaget Atoma, organisationsnummer 556028-5404. Kontaktuppgifter till Aktiebolaget Atoma finns under rubriken Kontaktuppgifter längst ned.

Bakgrund:

25 maj 2018 började den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) gälla. Den ersätte den svenska personuppgiftslagen (PUL). Den nya dataskyddsförordningen (2018:218) är till för att öka säkerheten kring hur personuppgifter behandlas (nedan kallad förordningen).

Definitioner:
Besökare: Den person eller det företag som besöker hemsidan.

Kontakttagare: Den person eller det företag som kontaktar oss.

Kund: Den person eller det företag som kontaktar oss via mail och/eller genomför köp hos oss.

Personuppgifter (nedan kallade ’uppgifterna’): Detta kan vara olika uppgifter som kan hänföras till en fysisk person som är i livet, t ex namn, bild, ljudinspelning och även elektroniska identiteter och krypterade uppgifter som t ex en IP-adress. Definitionen inkluderar i denna policy även företag som inte är juridisk person.

Tredje part: Utomstående part, person eller företag, som inte tillhör vårt företag.

Syfte:
Denna policy ska tillse att vi behandlar uppgifterna i enlighet med förordningen.

Policy:

för besökare:
Vår hemsideleverantör (tredje part) använder cookies för att kunna tillhandahålla sina tjänster och hålla vår sajt uppe. En cookiebanner som kan klickas bort visas för nya besökare längst ned på sidan. På detta vis uppmärksammas besökaren om cookies och kan därmed välja att fortsätta (och godkänna cookies) alternativt lämna sidan.

för kontakttagare:
Vi lagrar enbart uppgifterna för att kontakttagaren ska kunna kontakta oss.
Vi använder endast uppgifterna för att vi ska kunna svara kontakttagaren.
Vi delar inte uppgifterna med någon tredje part, utan de används enbart för vårt interna bruk.
Vi lagrar uppgifterna i enlighet med de krav som aktuell lagstiftning föreskriver.

för kund:
Vi lagrar enbart uppgifterna för att kunden ska kunna kontakta oss och genomföra köp hos oss.
Vi använder endast uppgifterna för att vi ska kunna svara kunden och administrera köpet.
Vi delar inte uppgifterna med någon tredje part, utan de används enbart för vårt interna bruk.
Vi lagrar uppgifterna i enlighet med de krav som aktuell lagstiftning föreskriver.

Lagring och hantering:

När kontakttagare använder vårt kontaktformulär på hemsidan lagras följande uppgifter; Namn och e-postadress. För att kunna skicka meddelande i kontaktformuläret måste man godkänna vår integritetspolicy genom att aktivt skriva ordet "JA" i obligatorisk ruta. Länk till integritetspolicyn finns i anslutning till "Skicka meddelande"-knappen.

När kund genomför ett köp i vår webshop lagras följande uppgifter;  Namn, adress, postnummer, postadress, land, e-postadress, telefonnummer och IP-adress. Kunden godkänner våra försäljningsvillkor aktivt genom att klicka i en ruta innan köpet genomförs. Försäljningsvillkoren finns tillgängliga i webshopen, inkl. information om lagring av uppgifterna.

Kontakttagare och kund har alltid rätt att ta del av uppgifterna och begära korrigering eller radering av felaktiga och/eller ofullständiga uppgifter.


Kontaktuppgifter:

Aktiebolaget Atoma 

Organisationsnummer: 556028-5404

Postadress: Vargmötesvägen 2D, 18630 Vallentuna

E-post: info@oleumbasileum.se

Telefon: 08-590 754 00